5 Keunikan Kuliah Jaman Dulu

Dampak kemajuan teknologi kini semakin terasa, termasuk salah satunya adalah dalam hal perkuliahan. Kuliah pada jaman dulu dengan jaman now sudah jauh