Gerak Osilasi dan Harmonik

Gerak osilasi adalah setiap gerak yang berulang-ulang dalam selang waktu yang sama dan melalui lintasan yang sama pula dalam gerakannya. Gerak osilasi

Bahan Kuliah Gambar Mesin dan CAD

Tanpa menguasai Gambar Mesin dan CAD, mana mungkin seorang sarjana teknik bisa bekerja menurut bidang keahliannya. Gambar mesin dan gambar teknik tidak